چراغ قرمزانگار زمان پشت چراغ قرمز متوقف شده بود

-خانمی که داشت از گاری سبزی فروش سبزی برمیداشت

-دختری با موهای سبز که میخواست از چهارراه عبور کنه

-دو راننده تاکسی که منتظر مسافر بودند و با هم حرف میزنند

-آدم هایی که می خواستند خودشان را به زور در بی آر تی جا دهند 

و من که منتظر بودم چراغ قرمز لعنتی سبز شود

تا به کلاس ساعت 10 برسم....

منبع اصلی مطلب : روزهآیم
برچسب ها : چراغ قرمز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :